Kayseri Birleşim Hidrolik

Ana sayfa > Kayseri Birleşim Hidrolik

MİSYONUMUZ

Bulunduğumuz sektörde müşterilerimizin beklentilerine, topluma ve çalışanlarımıza katma değer yaratarak, en iyi şekilde cevap verir ve faydaları toplumla paylaşırız.

VİZYONUMUZ

Ülkemizde sektöründe lider, Avrupa'da ve Dünya'da tanınan, saygın ve kuvvetli işbirlikleri olan, Stratejik Hedeflerine ulaşmış bir kurum olmak.

DEĞERLERİMİZ

 • Dürüst ve çalışkanız.
 • Her davranışta yapıcı ve çözüm odaklıyız.
 • Kurumsal değerlere bağlı kalarak yetki ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz.
 • Kurumumuza, iş ortaklarımıza ve topluma yarar sağlarız.
 • Yenilikçiyiz. Teknolojik gelişmelere uyumda sürekliliği sağlar, öncülük yaparız.
 • Daima yüksek kaliteyi amaç ediniriz. (Her üründe, hizmette, davranışta ve yaşamda).
 • Takım ruhu ve bütünlük bilinci ile çalışırız.
 • Tasarrufa önem vererek, lüzumsuz harcamalardan kaçınır, her alanda üretkenlik ve verimliliği sağlarız.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Ürettiğimiz malzemeler, piyasaya sunduğumuz ürünler ve hizmette daima en üst kalite seviyesine ulaşmak için azami özen göstereceğiz.
 • Unutulmamalıdır ki kalitede son nokta hiçbir zaman yoktur. Daima daha iyi çözümler ve daha yüksek kalite vardır.
 • Hatalı bir ürünün pazara sunulmasının şirketimize maliyeti, ürüne harcadığımız maliyet değerinin en az 10 katıdır.,
 • Kaliteden taviz verilmemesi, kurumumuzun verimliliğini artıracak, bundan tüm çalışanlara fayda doğacaktır.
 • Yüksek kalite politikamız en öncelikli öneme haiz konumuzdur.